Bytové družstvo Za Opusem 1228 –1233

se sídlem Praha Zbraslav, Za Opusem č.p. 1228, PSČ 156 00, IČ 27172431

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl  Dr. , vložka 6117

 

 

 

Stránky dle rozhodnutí členské schůze 

"nespolupracují".